diffractive optics technology Sametingsrådets forslag til Sametingsmelding om samisk kunst og kultur, som skal behandles i Sametingets plenum senere i år, skal bli retningsgivende for Sametingets kunst-og kulturpolitikk i tiden framover. Sametinget tar mål av seg til å være den viktigste premissleverandøren for utviklingen av samisk kunst og kultur og vil med meldingen signalisere en mer aktiv politikk overfor samiske kunstnere.

Hva står det så i meldingen?

avenida 9 de julio buenos aires Innledningsvis listes opp fire innsatsområder: Sametinget skal ta tydeligere ansvar for samisk kultur, bedre rammevilkårene for samiske kunstnere, bygge opp samiske kulturinstitusjoner og sørge for vekst og verdiskaping i kulturnæringene.

herrelaget i håndball I bunn for meldingen ligger institusjonsmeldingen fra 2008, meldingen om kulturnæringssatsninger 2011 og evaluering av Kunstneravtalen 2012, de to siste ved Norut Alta-Áltá.

dødens skole jan tore noreng virkemidler

jaybird x2 oppdatering taimassasje i i oslo fisking i valdres chords

engelsk thai ordbok daman song download live veb bjorlid

vårt i kryssord