datoen nrk 2018 program 5 sgs120x87

form sh 9 red deer college Samisk Forfatterforening – SGS – ble stiftet i 1979 i Láhpoluoppal. SGS har medlemmer fra Norge, Finland, Sverige og Russland. Foreningen har ca. 50 medlemmer.

Formål

kjells kro meny • fremme og synliggjøre samisk litteratur og litteratur på samisk
• opprette stipend, fond og andre økonomiske ordninger for samiske forfattere
• arbeide for at utgivelse av samiskspråklig litteratur får like gode vilkår som annen litteratur i Norden
• få statens garantiinntekter til samiske forfattere
• opprette permanent innkjøpsordning for litteratur på samisk
• få forhandlingsrett til kopi- og bibliotekvederlag i Finland og Sverige
• få stipend fra Sametingene i Finland og Sverige
• samarbeide med andre urfolks forfattere

Tiltak/aktiviteter

malaysia netherlands tax treaty SGS har sammen med andre samiske kunstnerorganisasjoner
• opprettet en egen administrasjon, Samisk Kunstnerråd, for samiske kunstnere
• har fått forhandlingsrett med den norske stat om kopi- og bibliotekvederlagene
• fått egne stipend for samiske kunstnere i Sametinget i Norge
• opprettet Sámikopiija
• opprettet Samiske kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKVF)
• forhandlet seg til kunstneravtale med Sametinget i Norge
• opprettet Samisk Bokfestival

Medlemskap

oksidasjon og reduksjon aschehoug nexus Rett til å bli medlem i Samisk Forfatterforening har
• same og samiskspråklig forfatter
• samiskspråklig oversetter som har oversatt til samisk
• samisk tradisjonell forteller og joikepoet

Organisering

guiter tone learn Årsmøte holdes årlig og er foreningens øverste organ. Årsmøtet velger leder og styre. Styret har fem (5) medlemmer.

Økonomi

utholdende dynamisk styrketrening SGS finasieres av driftsstøtte fra Sametingene og medlemskontigentene.

Samarbeid

solenergi fordeler og ulemper SGS har samarbeid med Samiske Kunstneres Forbund (SDS), Sámi Teahter Searvi (STS), Juoigiid Searvi (JS) og Foreningen Samiske Komponister (FSK).
SGS er medlem i Samisk Kunstnerråd (SDR).

kong lavring pris til salgs SGS samarbeider også med forfatterforeningene i Norden.

under radaren dagens næringsliv

faren ved at mange unge blir uføre

partner group sodi in sap

drive unit tesla model

bilhorn virker ikke

stortingsvalget 2017 finnmark

ellen pompeo children senkingen av rigel lykke hud og spa nittedal

hvis finn råd formel cortana android download doktor online infeksjon bukhula

riktig pris på bruktbil