hvor mye koster gass gutterom interiør tips § 1 NAVN - MEDLEMMER

hva betyr laila Organisasjonens navn er Sámi Dáiddárráđđi/Samisk Kunstnerråd, SDR.

kunstbok dronning sonja Sámi Dáiddárráđđi / Samisk Kunstnerråd, SDR er et felles rådsorgan for 6 samiske kunstnerorganisasjoner. Sámi Lávdi (SL), Jougid Searvi (JS), Sámi Filmabargiid Searvi (SFS), Sámi Daiddacehpiid Searvi (SDS), Sámi Girjecálli Searvi (SGS) og Sámi Komponisttat, (SK)

frontroer honda crv 2005  

fridas lille hjem soesterdikt gro dahle § 2 STYRET

bill grant bodybuilder SDR ledes av et styre som arbeider etter en styreinstruks vedtatt av SDR årsmøte.

american skateboards in india Styret skal bestå av 5 medlemmer: 3 styremedlemmer med vara oppnevnes fra de enkelte medlemsorganisasjonene. Varamedlemmer oppnevnes blant de resterende 3 organisasjonene i prioritert rekkefølge. 2 av styremedlemmene velges fritt av årsmøtet i SDR. Styreleder eller nestleder skal alltid være representanter fra en av kunstnerorganisasjonene.

bøye å skrive nynorsk Styreleder velges på årsmøtet, resten av styret konstitueres på 1. styremøte. Leder velges for 1 år. Styrets sammensetning må gjenspeile den kompetanse organisasjonen til enhver tid trenger.

hvordan finne logg på iphone Medlemmene velges for 2 år, ved første valg velges 2 for 1 år og 2 for 2 år.

svart prikk i øyet  

kort summary of slumdog millionaire book hauger skolevei 15 § 3 FORMÅL

maria philippe dongeribukse Samisk Kunstnerråd skal fremme medlemsorganisasjonenes økonomiske, kunstfaglige og kunstpolitiske interesser i forhandlinger med Sametingene i Norge, Sverige og Finland, Nordisk Ministerråd, samt angjeldende myndigheter i Russland og andre naturlige samarbeidspartnere. SDR skal fremme kunstnerorganisasjonenes interesser overfor de nasjonale myndigheter i de land samiske kunstnere bor.

blazer hair styles SDR skal formidle og selv ta initiativ til aktiv kontakt med andre kunstnerorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt og særlig stimulere til kontakt med grupper av urbefolkningskunstnere rundt om i verden (videre henvises til instruks for styret).

spissmus innovasjon i hus  

john arve breivik ønsker hybel i oslo § 4 MEDLEMSKAP

leverage ratio calculation Samiske kunstnerorganisasjoner som organiserer kunstnere, nordisk og internasjonalt, kan søke medlemskap. Søknader behandles og avgjøres av årsmøtet.

bok skrevet om trond bolle  

prøver teori bil egenkapitalrentabilitet etter skatt § 5 MEDLEMSORGANISASJONENES STATUS

deimos god of fear Medlemsorganisasjonene deltar i Samisk Kunstnerråd på solidarisk basis med de rettigheter og forpliktelser som framgår av disse vedtekter.

dårlig apetitt hos hund Medlemsorganisasjonene er suverene når det gjelder forvaltning av egne midler og fremme av eget kunstfaglig og kunstpolitisk arbeid. Medlemsorganisasjonene betaler kontingent til Samisk Kunstnerråd.

arabiske eventyr for barn Årsmøtet i SDR fastsetter foreningenes medlemskontingent.

selge mini gokart  

dødsfall i oslo 1994 behringer x32 software download § 6 ORGANISERING SDR

bilde innvendig kroppen Styret har til oppgave å:
• Forvalte SDR og det som angår i SDR i samsvar med formålsparagraf og vedtatte handlingsplaner
• Ha et overordnet ansvar for drift av SDR
• Fastsette SDR sitt budsjett
• Ansette daglig leder
• Godkjenne øvrige ansettelser ved SDR
• Fastsette SDR sitt årsregnskap innen utgangen av april for foregående driftsår
• Øvrig i henhold til utarbeidet styreinstruks.

fullformat kamera test Daglig leder (DL):

lady writer chords DL har ansvaret for den daglige ledelse ved SDR. DL er de øvrige ansattes nærmeste overordnede. DL skal arbeide i forhold til de formål som vedtektene angir, retningslinjer og handlingsplaner som til enhver tid er gitt eller foreskrevet av styret.

reddit news india DL rapporterer til styret og er resultatansvarlig for SDR v/styret.

djordje teodorovic drammen Styret er DL sin øverste overordnede og mellom styremøtene er styreleder den DL konfererer med om nødvendig. DL organiserer sekretariatets arbeid i samråd med styret.

eiendomsmeglere mo i rana  

mana ki hum fall blokk til klatre vegg § 8 REGNSKAP

how install xp on g55vw Regnskapet skal føres av autorisert regnskapsfører eller firma, og revideres av autorisert revisor eller revisorfirma.

hasle kajakk test  

byte vs int water video song § 9 VIRKSOMHET

lagerstroemia indica treet hagen Styret skal avholde minst 4 styremøter i året. På alle styremøter skal økonomisk oversikt behandles. Årshjulet med eventuelle tilføyinger behandles minst 2 ggr i året. Rapport fra administrasjonen avlegges hvert 1⁄2 år.

åpningsfest glasmagasinet elkjop tilbud Styret og DL planlegger og gjennomfører alle eksterne forhandlinger og avtaleinngåelser

rebecca ferguson the way you look at her  

fa lite login kajakk eller kano § 10 ÅRSMØTE

rundt jul kryssord Årsmøte holdes hvert år, fortrinnsvis etter at medlemsorganisasjonene har holdt sine årsmøter. Men senest innen utgangen av juni.

late payment interest calculator Innkallingen til årsmøte sendes ut 1 mnd før møtet avholdes. Årsmøtet består av 2 representanter fra hver medlemsorganisasjon.

taronga zoo mosman nsw australia Årsmøtet behandler vanlige årsmøtesaker:

glemt skype passord 1. Årsmelding

films jobs in mumbai 2. Regnskap med revisorberetning

piano lette noter 3. Strategi og handlingsplan

tranebaervn 8 7712 steinkjer 4. Årsbudsjett

billots de peuplier 5. Styrehonorar

trassvisa hennes tora tekst 6. Organisasjonenes medlemskontingent

thank you lord for your blessings on me 7. Vedtektene, gjennomgang og eventuell revisjon

visual studio code vs visual studio 8. Valg av forhandlings- og stipend- og fondskomiteer

mantra sangrah free download 9. Valg

mst e tender a. styre
b. valgkomite
c. revisor

brudgommens får tale 10. Årsmøteuttalelser

chances of getting pregnant at 43  

james in hindi luftkvalitet oslo kart § 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

kort svar på hvorfor sovjetunionen gikk fall Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom 3 av styrets medlemmer eller 4 av medlemsorganisasjonene krever det.

billy reise til india Innkalling tile ekstraordinært årsmøte skjer 1 mnd før møtet avholdes.

jokes for kids english  

høyer sjølyst tlf posten har rotet bort pakke § 12 OPPLØSNING

airlines manager 2 tips Samisk Kunstnerråd kan bare oppløses dersom det på to etterfølgende årsmøter, med minst to måneders mellomrom, fattes vedtak om det med minst 2/3 flertall. Eventuelle bevilgede midler må tilbakeføres bevilgende myndighet før oppløsning. Ved oppløsning fordeles SDRs midler og forpliktelser mellom medlemsorganisasjonene.

forslag angående farger utvendig rekkehus  

barn ondt i halsen og oppkast Vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Samisk Kunstnerråd 29.03.2017.

ville gideon soerman  

refugee crisis wikipedia

dane amti recipe

offer letter sample har ki pori overleger øre nese hals haukeland sykehus

martin byrnes fiddle hjelp jeg er en fisk gutt eller jente

når starter svangerskapspermisjon